Hoofdcontent

Avondvierdaagse - Dat loopt lekker!

Canceling activiteiten Stichting Schoolsport Uden 2020.

 

 

Beste scholen, beste ouders, maar vooral beste kinderen,

 

Zoals jullie natuurlijk ongetwijfeld deelgenoot zijn van de maatschappelijke situatie door het beheersen van het coronavirus, zijn overal in het land allerlei acties gaande, die er toe moeten leiden, dat we met z’n allen het virus terugdringen.

Vele festiviteiten zijn afgelast, sportwedstrijden zijn stilgelegd, scholen werden gesloten en ook de horeca draagt zijn steentje bij. Heel het land ligt grotendeels plat.

 

Ook wij als Stichting Schoolsport Uden staan voor een grote beslissing. Wij staan met onze doelstelling , kinderen in beweging krijgen, met de rug tegen de muur.

Het grote schoolvoetbaltoernooi brengt in april altijd bijna 1000 kinderen op de velden, met daarnaast nog veel ouders, leerkrachten en begeleiders aan de zijlijn.

De schoololympiade levert voor alle groepen 7 van de basisscholen een fantastische en onvergetelijke dag op.

Als klap op de vuurpijl organiseren we in juni de jaarlijkse wandelvierdaagse met bijna 3000 deelnemers, terwijl op de slotavond het sportpark door ouders en opa’s en oma’s samen gevuld is met ongeveer 4500 personen.

Wij beseffen dat deze laatste activiteit nog wat verder weg is, maar gezien het feit dat de landelijke wandelbond diverse wandelvierdaagsen al geschrapt heeft en ook zelfs de vierdaagse van Nijmegen in gevaar komt, moeten we geen risico’s lopen en onze verantwoordelijkheid in acht nemen.

 

Met pijn in ons hart moeten we u mededelen dat deze genoemde activiteiten helaas niet doorgaan. We betreuren het dat zeker de kinderen, die van deze activiteiten altijd enorm genieten, zwaar getroffen worden. Toch staat wat ons betreft de gezondheid van eenieder voorop.

Wij als organisatie volgen de ontwikkelingen nauwkeurig op de voet. Mochten er later in het jaar mogelijkheden zijn om een of andere activiteit opnieuw aan te kunnen bieden, in welke vorm dan ook, dan zullen wij u hieromtrent graag informeren.

 

We betreuren deze beslissing en hopen op begrip uwerzijds.

 

Met vriendelijke sportgroeten,

 

 

Namens het bestuur van de

Stichting Schoolsport Uden

 

Karel van de Leegte vz

Ad van Duijnhoven secr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het inschrijfformulier dat de school nodig heeft is hier te downloaden.

Een korte handleiding hiervoor

  1. Download het formulier.
  2. Geef de groep die zich inschrijft een naam; bijvoorbeeld Paulusschool groep 4, vul ook de gegevens van de groepsleider/ster in.
  3. Heel belangrijk, vul alle gegevens in van de betalende deelnemers. Dit zijn de naam, de geboortedatum, m/v, en het nummer van de gewenste medaille (herinnering). Het volstaat om achter de naam van het kind het adres van de school te vermelden
  4. Sla het bestand op de eigen computer op ovv A4D gevolgd door de groepsnaam.
  5. Maak voor elke deelnemende groep een nieuw bestand aan en herhaal stap 2 t/m 5
  6. Mail alle bestanden naar info@schoolsportuden.nl dus voor elke groep 1 bestand!
  7. Info over betaling staat in de toegezonden brief.

Routes 2019 

een bericht voor de ouderraden

Elk jaar is het voor mensen van de ouderraad weer een probleem om geschikte locaties te vinden, waar zij de kinderen kan voorzien van een beker limonade. Om u daarbij een handje te helpen ziet u in de routebeschrijvingen regelmatig de letter P met enkele vraagtekens. Deze P staat voor Pauzeplaats en lijkt ons, de organisatie, een geschikte plek om veilig te pauzeren. Hopelijk kunnen we u hierdoor enigszins helpen met de zoektocht naar een geschikte pauzeplek.

5 kilometer
Dinsdag Route 5a
Dinsdag Route 5b
Woensdag Route 5a
Woensdag Route 5b
Donderdag Route 5a
Donderdag Route 5b
Vrijdag Route 5a
Vrijdag Route 5b

10 kilometer
Dinsdag 10 km
Woensdag 10 km
Donderdag 10 km
Vrijdag 10 km

15 kilometer
Dinsdag 15 km
Woensdag 15 km
Donderdag 15 km
Vrijdag 15 km