Schoolsport Uden

Canceling activiteiten Stichting Schoolsport Uden 2020.

 

 

Beste scholen, beste ouders, maar vooral beste kinderen,

 

Zoals jullie natuurlijk ongetwijfeld deelgenoot zijn van de maatschappelijke situatie door het beheersen van het coronavirus, zijn overal in het land allerlei acties gaande, die er toe moeten leiden, dat we met z’n allen het virus terugdringen.

Vele festiviteiten zijn afgelast, sportwedstrijden zijn stilgelegd, scholen werden gesloten en ook de horeca draagt zijn steentje bij. Heel het land ligt grotendeels plat.

 

Ook wij als Stichting Schoolsport Uden staan voor een grote beslissing. Wij staan met onze doelstelling , kinderen in beweging krijgen, met de rug tegen de muur.

Het grote schoolvoetbaltoernooi brengt in april altijd bijna 1000 kinderen op de velden, met daarnaast nog veel ouders, leerkrachten en begeleiders aan de zijlijn.

De schoololympiade levert voor alle groepen 7 van de basisscholen een fantastische en onvergetelijke dag op.

Als klap op de vuurpijl organiseren we in juni de jaarlijkse wandelvierdaagse met bijna 3000 deelnemers, terwijl op de slotavond het sportpark door ouders en opa’s en oma’s samen gevuld is met ongeveer 4500 personen.

Wij beseffen dat deze laatste activiteit nog wat verder weg is, maar gezien het feit dat de landelijke wandelbond diverse wandelvierdaagsen al geschrapt heeft en ook zelfs de vierdaagse van Nijmegen in gevaar komt, moeten we geen risico’s lopen en onze verantwoordelijkheid in acht nemen.

 

Met pijn in ons hart moeten we u mededelen dat deze genoemde activiteiten helaas niet doorgaan. We betreuren het dat zeker de kinderen, die van deze activiteiten altijd enorm genieten, zwaar getroffen worden. Toch staat wat ons betreft de gezondheid van eenieder voorop.

Wij als organisatie volgen de ontwikkelingen nauwkeurig op de voet. Mochten er later in het jaar mogelijkheden zijn om een of andere activiteit opnieuw aan te kunnen bieden, in welke vorm dan ook, dan zullen wij u hieromtrent graag informeren.

 

We betreuren deze beslissing en hopen op begrip uwerzijds.

 

Met vriendelijke sportgroeten,

 

 

Namens het bestuur van de

Stichting Schoolsport Uden

 

Karel van de Leegte vz

Ad van Duijnhoven secr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schoolsport Uden werkt samen met verenigingen, basisscholen en inwoners van Uden. De actieve verbinding als het gaat om sportief Uden!

Uit deze gemeentelijke samenwerkingen zijn al verschillende succesvolle projecten ontwikkeld, waarvan de bekendste natuurlijk de Avond4Daagse is. Schoolsport Uden zit niet stil en blijft zich ontwikkelen.

Op deze website kunt u zich als (sport)vereniging, instelling, stichting of commerciële instelling aanmelden om te participeren in één van onze projecten en krijgt u een eigen beheerscherm tot uw beschikking.

 

 

Laatste nieuws